Những chiếc laptop miễn phí đến đúng mùa thi

Sáng 25/11, Hiếu Computer và Được học đã trao tặng thành công 5 laptop miễn phí đến sinh viên dân tộc thiểu số, giúp các em tự tin hơn bước vào mùa thi cận kề. Mùa thi sắp đến, các bài luận, bài thuyết trình càng nhiều thêm khiến sinh viên vừa hồi hộp vừa […]
Tặng laptop miễn phí cho sinh vien dân tộc

Sinh viên dân tộc thiểu số ít người nhận laptop từ Được học

Buổi trao tặng laptop miễn phí tại Hiếu Computer sáng 11/11/2023, Được học trao tặng thành công 6 chiếc laptop đến sinh viên dân tộc, trong đó có dân tộc thiểu số rất ít người là Lô Lô và La Ha. Dân tộc Lô Lô và La Ha chủ yếu sinh sống tại các vùng […]
được học trao tặng laptop miễn phí cho sinh viên dân tộc

“Được học” mang lại nhiều cơ hội cho sinh viên nữ

Sáng 7/10, Hiếu Computer cùng dự án Được học tiếp tục trao tặng thành công 5 chiếc laptop miễn phí đến sinh viên nữ người dân tộc thiểu số, giúp các em tiếp cận tri thức để giúp mang lại thay đổi cho chính bản thân và cộng đồng. Từ bản làng xa xôi lên […]
Được học trao tặng laptop miễn phí cho sinh viên dân tộc

Được học 17: Laptop mang tri thức mới đến sinh viên dân tộc

Tháng 9 của dự án Được học khép lại với 7 chiếc laptop miễn phí được trao tặng cho các sinh viên dân tộc thiểu số tại Trung tâm Hiếu Computer sáng 30/9: “Laptop sẽ là công cụ giúp các em khám phá những tri thức mới”. Sau gần 1 năm hoạt động, Hiếu Computer […]