Tặng laptop miễn phí cho sinh viên dân tộc

Laptop giúp sinh viên dân tộc chinh phục ước mơ học tập

Sinh viên Giàng A Thiện đã tự tin hơn trong học tập khi được nhận laptop miễn phí từ Hiếu Computer và dự án Được học vào sáng 16/11/2023. Đây sẽ là “bước ngoặt” giúp khắc phục những khó khăn của em. Giàng A Thiện – Dân tộc Mông (Hà Giang) là sinh viên năm […]