Cấu tạo của CPU và các lỗi thường gặp

Chúng ta đều biết bộ phận quan trọng nhất trong một máy tính là CPU, nó được coi như bộ não điều khiển toàn bộ hệ thống máy tính người dùng. Nhiệm vụ chính của CPU là xử lý các chương trình và dữ kiện và bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ những […]

Phần mềm máy tính và những lỗi thường gặp

Khi nhắc tới các bộ phận quan trọng cấu thành nên một chiếc laptop, ngoài những bộ phận phần cứng thì những bộ phận phần mềm cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình hoạt động của chiếc laptop. Vậy để sử dụng máy tính hiệu quả và an toàn, các bạn […]