Laptop miễn phí đầu tiên dành tặng sinh viên dân tộc thiểu số

5 chiếc máy laptop hoàn thiện của dự án Được học đã được gửi tới các bạn sinh viên khó khăn trong sáng 5/11 tại Trung tâm Hiếu Computer. Được học là dự án hỗ trợ máy tính cho sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, do nhóm Tình nguyện Niềm […]