Phân loại bàn phím máy tính

Trong máy tính, bàn phím là thiết bị ngoại vi chính giúp người sử dụng giao tiếp và điều khiển hệ thống máy tính I. Giới thiệu bàn phím Bàn phím có thiết kế khá nhiều ngôn ngữ, cách bố trí, hình dáng và các phím chức cũng năng khác nhau. Bàn phím được nối […]