5 cách để mở các ứng dụng trong Windows 10

Mở một ứng dụng trên Windows 10 thật dễ dàng nếu bạn đã ghim ứng dụng đó vào Menu Start. Nếu không, luôn có một Apps list – danh sách ứng dụng trong Menu Start sẽ cho phép bạn khởi chạy hầu hết các ứng dụng của mình. Tất nhiên, không phải tất cả các […]