4 cách khôi phục tập tin bị xóa hiệu quả

Để khôi phục tập tin bị xóa là một việc khá khó khăn với nhiều người. Khi mất đi dữ liệu đừng vội lo lắng vì bạn sẽ có cách khôi phục dữ liệu cho bạn hiệu quả nhất. Nếu bạn có lỡ tay xóa một dữ liệu quan trọng hoặc format nhầm ổ cứng, […]