Hình ảnh sửa bản lề laptop tại Hiếu Computer

5 cách nhận biết bản lề laptop bị gãy

5 cách nhận biết laptop có nguy cơ gãy bản lề cao, giúp bạn hạn chế và tránh được tình trạng xấu ảnh hưởng tới màn hình và vỡ vỏ laptop. Với laptop thì việc bị gãy bản lề là một điều không ai sử dụng mong muốn xảy ra, nhưng chúng ta không thể […]