Cách khắc phục quạt laptop kêu to, rè rè bất thường và nóng

Khi quạt laptop kêu to, rè và nóng thì đó là dấu hiệu cho biết quạt đang bị lỗi và bạn cần phải khắc phục ngay trước khi nó dẫn đến những lỗi linh kiện nghiêm trọng hơn. Laptop sau 1 thời gian sử dụng, thông thường khoảng 1 – 2 năm sẽ có thể […]