Lần 9 chặng đường trao laptop tặng sinh viên dân tộc

Chiều 27/5, 6 bạn nữ sinh viên dân tộc thiểu số đã được trao tặng laptop miễn phí cho tại Hiếu Computer. Đây là một hoạt động thiết thực và ý nghĩa, nhằm giúp đỡ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập và rèn luyện bản thân.