Hiếu Computer tuyển nhân viên

Do lượng khách hàng ngày càng đông, công việc thường xuyên quá tải ở Hiếu Computer. Mà lượng nhân viên hiện tại không đủ để đáp ứng công việc. Chính vì thế, Hiếu Computer đang tìm những cộng sự đồng hành với chúng tôi trong thời gian tới. Số lượng tuyển: 1 Học việc (Đào […]