Một số lỗi laptop đơn giản có thể tự sửa tại nhà

Tự sửa chữa các lỗi laptop đơn giản tại nhà giúp tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại. Trong một ngày xấu trời, laptop của bạn bị hỏng một lỗi đơn giản, bạn sẽ làm gì? Mang ra cửa hàng sửa chữa, chỉ để cài lại win, hay thay bàn phím, thêm ram? […]