Một số lỗi Panel LCD thường gặp và nguyên nhân

Khi màn hình bị lỗi có những dấu hiệu nhận biết rất rõ ràng. Dưới đây là một số lỗi thường gặp và nguyên nhân dẫn đến tình trạng như vậy. 1. Màn hình LCD bị chết điểm màu Biểu hiện: Trên màn hình có một hoặc nhiều điểm mầu không thay đổi được độ […]