Quạt laptop kêu to

Tại sao phải bảo dưỡng máy tính định kỳ?

Máy tính cũng như các thiết bị điện tử khác, trong quá trình sử dụng đều cần bảo dưỡng để máy móc hoạt động tốt hơn. Đặc biệt máy tính là công cụ sử dụng hàng ngày. Vậy bao lâu thì cần bảo dưỡng máy tính một lần?  1. Những dấu hiệu cho thấy máy […]