Thiết lập phím tắt mở nhanh ứng dụng trên máy tính

Sử dụng phím tắt để mở nhanh ứng dụng trên máy tính sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian, tăng sự tiện ích và năng suất trong công việc. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập phím tắt để mở nhanh ứng dụng trên máy tính như sau: Bước 1: Bạn […]