Các linh kiện được hàn dính với nhau

Máy tính chậm, nên nâng cấp gì và những điều cần lưu ý

Khi mà mọi phương pháp tối ưu hóa phần cứng cũng như phần mềm cho hệ thống máy tính của bạn đều không còn tác dụng, hãy tính tới việc nâng cấp cho hệ thống của bạn.  Nếu không tính tới trường hợp 1 trong số các linh kiện của bạn bị hỏng, chúng ta […]