Quy tắc để tránh mất dữ liệu máy tính

Lỗi mất dữ liệu là một trong những vấn đề không ai muốn gặp phải, bởi nó không chỉ khiến công việc của bạn bị gián đoạn mà còn khiến cho bạn tốn kém chi phí cho việc cứu lại dữ liệu. Phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Để tránh tình trạng mất dữ […]