Phải làm gì khi laptop không nhận USB boot?

Bạn muốn cài win hay các phần mềm boot từ USB, nhưng máy tính của bạn không thể khởi động USB Boot và đĩa CD. Bài viết này chính là câu trả lời dành cho bạn.  Nguyên nhân: Do Secure Boot đang bật và Boot Legacy (Launch CMS) đang tắt làm cho máy tính của […]