Chỉ vài thao tác đơn giản, bạn sẽ lấy lại dữ liệu đã mất

Chắc hẳn rằng ai trong chúng ta cũng đã từng xóa nhầm các tập tin (hình ảnh, video, tài liệu…) quan trọng trên máy tính. Nếu dữ liệu vẫn nằm trong thùng rác, bạn có thể dễ dàng khôi phục lại. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra khi bạn đã xóa vĩnh viễn các […]