Khắc phục lỗi chấm than, không bắt được wifi ở laptop

Khi sử dụng laptop, trong một số trường hợp bạn sử dụng wifi để truy cập Internet. Nhưng biểu tượng wifi xuất hiện dấu chấm than, dẫn đến việc laptop không kết nối mạng được. Lúc đó phải làm gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây.  Cách kiểm tra lỗi wifi và khắc […]