Cách gập laptop mà không tắt máy, vẫn nghe nhạc được

Bạn chỉ cần thay đổi một vài thiết lập trên máy tính mà không cần phải cài đặt chương trình nào khác. Thao tác này sẽ giúp chúng ta gập laptop không tắt máy, để vẫn có thể nghe được nhạc. Thông thường khi người dùng gập laptop đồng nghĩa với việc đưa máy vào […]