10 dấu hiệu máy tính bị nhiễm virus

Một số malware có thể tự sao chép cho tới khi chúng có đầy trên ổ cứng của bạn, biến máy tính của bạn thành một khối thống nhất của chúng. Không ai muốn sở hữu một chiếc máy tính bị lây nhiễm virus. Làm sao để có thể biết được máy tính của bạn […]