Sửa lỗi CPU tăng quá cao trong Windows 10

Windows 10 được cho là chạy hoàn hảo trên các phần cứng như Windows 7 và 8.1, nhưng vì nhiều lý do nó không làm như vậy và trong một số trường hợp nó thực sự dẫn đến hiệu suất quá tải cho CPU và làm cho nó hoàn toàn không sử dụng được. Đây […]