Thường xuyên cập nhật hệ điều hành và các ứng dụng

Những thói quen cần biết khi sử dụng Windows

Bạn có thói quen hay lưu dữ liệu ở nhiều nơi trong ổ cứng hoặc thường không dọn dẹp các dữ liệu cũ? Hay bạn thường có thói quen bỏ qua việc cập nhật hệ thống khi có thông báo nhắc nhở của Windows?… Tất cả chúng đều là những thói quen không tốt khi […]