windows

Sự khác nhau giữa Windows 32-bit và 64-bit

Win 32bit và 64bit khác nhau như thế nào? Để máy tính có thể làm việc tốt với RAM (bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên) thì người dùng Windows sẽ cần phụ thuộc vào 2 phiên bản 32-bit hoặc 64-bit. Windows 32bit và Window 64bit là gì? Windows 32bit và Windows 64bit đều là hệ […]