Cách xóa File cứng đầu trên máy tính

Sau một thời gian sử dụng tồn tại một số file rất “cứng đầu” vì khi xóa thường hiện lên một số thông báo và không thể xóa đi theo cách thông thường. Dưới đây là một số cách xóa các File cứng đầu trên máy tính: Cách 1: Khởi động lại máy Đầu tiên […]