Xác định bàn phím mới

Cách sử dụng bàn phím Windows trên Macbook

Nếu bạn không sở hữu một bàn phím của Apple, hoặc bạn đang sử dụng đại một loại bàn phím nào đó cho máy tính Windows thì chắc hẳn bàn phím vẫn tương thích với máy. Bạn có thể sử dụng bất kỳ bàn phím nào với iMac, Macbook hoặc Mac Mini. Dù Apple đã […]