Xác định bàn phím mới

Cách sử dụng bàn phím Windows trên Macbook

Bạn có thể sử dụng bất kỳ bàn phím nào với iMac, Macbook hoặc Mac Mini. Dù Apple đã có bàn phím mang nhãn hiệu riêng, cả loại có dây và không dây, nhưng hãng không hạn chế người dùng sử dụng các loại bàn phím khác. Nếu bạn không sở hữu một bàn phím […]