Phải làm gì khi máy tính bị nhiễm virus qua Messenger?

Khi máy tính/laptop bị nhiễm virus qua Messenger, Hiếu Computer sẽ giúp bạn cứu dữ liệu trong máy, để tránh bị virus tấn công mất các dữ liệu quan trọng của bạn. Quét toàn bộ đĩa và thiết bị lưu trữ ngoài có thể bị tiêm nhiễm virus.