Click chuột phải vào phần mềm và chọn chạy bằng quyền quản trị

3 cách để chạy phần mềm bằng quyền quản trị trong Windows

Khi truy cập bằng quyền quản trị ( Hay tên Tiếng Anh: User Account Control (UAC)), điều này giúp bảo vệ PC khỏi việc trao quyền không cần thiết và có thể ảnh hưởng tới vấn đề bảo mật. Khi bạn mở các phần mềm trên Windows, hầu hết chúng không được chạy bằng quyền […]