5 sai lầm dễ dàng “giết chết” ổ SSD

Nếu dùng để Boot Win, bạn có thể khởi động vào Windows 8 chỉ trong vòng 7 giây với ổ SSD. Bên cạnh đó, tốc độ đọc và ghi của ổ cứng thể rắn SSD cũng đạt tốc độ cao, trung bình khoảng 550 MB/giây. Hiện nay mặc dù có giá thành cao hơn hẳn […]